Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Procter & Gamble Türkiye
Anasayfa pg02053 pg02054 Site Haritası pg02055 pg02056 P&G Global P&G GLOBAL
pg02057
pg02058
pg02059
P&G

© 2016 Procter & Gamble

Bize Ulaşın   Tüketici İlişkileri   Hukuki Şartlar   Gizlilik İlkeleri    AdChoices

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

pg02060
Stratejiler
pg02061
Hedefler
pg02062
Ürünler
pg02063
Operasyonlar
pg02064
Sosyal Sorumluluk
pg02065
Çalışanlarımız
pg02066
Paydaşlarımız
pg02067
Başarılarımız
pg02068
Bir Bakışta P&G

 


Operasyonel İyileştirme

Üretim  tesislerimizde yürütülen operasyonların tümünde, sürdürülebilir üretim anlayışı çerçevesinde kalıcı iyileştirmeler yapıyoruz. Bütünsel bir yaklaşım doğrultusunda; hammadde sevkiyatından başlayarak tüm üretim kademelerinde, yardımcı tesis faaliyetlerinde ve nihai ürün sevkiyatında her adımı dikkatle inceliyor ve sürdürülebilirlik projelerini hayata geçiriyoruz.

Üretim

Hammaddeden nihai ürüne varan süreçte, sistematik muhafaza çabalarımız ile atık, su, enerji ve CO2 emisyonu değerlerini azaltmaya çalışıyoruz. İnşaat proseslerinde yenilikçi geliştirmelerle birlikte akıllı “eko-tasarım” uygulamaları kullanıyoruz. Mümkün olan her yerde atık yaratmadan tekrar kullanımı devreye sokuyoruz.

Nihai Ürün Nakliyatı

Avrupa içi ithalatlarımızda CO2 emisyonunu azaltmak için nakliye ağımızı ağırlıklı olarak raylı sistem ve deniz ulaşımıüzerine kuruyoruz. Avrupa içi kara taşımaları ve limandan antrepoya olan teslimatlar en az CO2 üreten, çevre dostu Euro 5 motorlara sahip araçlarla yapılıyor. Fabrikadan alınan ürünler, bölgesel toplama merkezlerinde başka üreticilere ait ürünlerle transfer ediliyor, böylece ürünlerin taşınması esnasında da verimlilik artışı ve tasarruf sağlanıyor. Kara nakliyesi en düşük seviyede tutularak, en yakın tren istasyonu ve limana ürünler transfer edilip ana ithalat yolculuğuna çıkıyor.

Araç başına gerçekleştirilen çevresel etki azaltımı

  • 5.000 km kara yolu nakliyesi
  • 1.600 lt yakıt
  • 5.520 kg CO2
  • 25,86 kg NOx
  • 3,98 kg NMHC (Metan içermeyen hidrokarbon)
  • 0,75 kg partikül

Üretim tesislerinde ortaya çıkan atıkların
%95’i geri dönüştürüldü.

P&G Gebze ve Şekerpınar retim tesislerinde su, enerji kullanımı ve atık azalt-ımı konularına büyük önem veriliyor. Sürdürülebilir kalkınmanın amaçlandığı çeşitli verimlilik ve tasarruf projelerine bağlı olarak;

  • Üretim tesislerinde ortaya çıkan atıkların %95’i geri dönüştürülüyor.
  • Yıllık bazda enerji verimliliği projeleri ile elektrik ve yakıt tüketimleri azaltılıyor. 2005 yılında fuel oil’den doğalgaza geçiş ile sera gazı başta olmak üzere hava emisyonlarında önemli azalmalar sağlanıyor.

Türkiye’deki tüm P&G üretim tesislerinin sürdürülebilir kalkınma ile ilgili hazır-ladığı bir eylem planı bulunuyor.
Ayrıca her tesiste konusunda uzman kişiler “Fabrika Enerji Sorumlusu” (Site Energy Owner), “Fabrika Çevre Lideri” (Site Environmental Leader), ”Atık ve Su Sorumlusu” (Waste&Water Owner) gibi görevler üstlenerek hazırlanan eylem planının hayata geçirilmesinde rol oynuyor. Bu konuda tüm fabrikaların 2012 yılı itibariyle tüketim ve emisyon değerlerinin %20 azaltılması hedefleniyor. P&G Türkiye üretim tesislerinde bu hedefe 2012 yılından önce ulaşılması planlanı-yor.

pg02069

pg02070

pg020701Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player