Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Procter & Gamble Türkiye
Anasayfa pg02072 pg02073 Site Haritası pg02074 pg02075 P&G Global P&G GLOBAL
pg02076
pg02077
pg02078
P&G

© 2016 Procter & Gamble

Bize Ulaşın   Tüketici İlişkileri   Hukuki Şartlar   Gizlilik İlkeleri    AdChoices

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

pg02079
Stratejiler
pg02080
Hedefler
pg02081
Ürünler
pg02082
Operasyonlar
pg02083
Sosyal Sorumluluk
pg02084
Çalışanlarımız
pg02085
Paydaşlarımız
pg02086
Başarılarımız
pg02087
Bir Bakışta P&G

 


Paydaşlarımız

Hiçbir şirket sürdürülebilirlik konusunda gerekli tüm cevaplara tek başına sahip olamaz, ancak P&G çözümün bir parçası olmaya kararlıdır. Anlamlı bir ilerleme kaydedilebilmesi için doğru ortaklarla çalışmak gerekir.

Tedarik Zincirlerinde Sürdürülebilirlik Prensiplerimiz

P&G faaliyette bulunduğu her alanda çalışmalarını “Dünya Genelinde İş Etiği” prensipleri doğrultusunda ve gerekli tüm yasal yükümlülüklere uygun şekilde gerçekleştiriyor. Tüm tedarikçilerden de bulundukları ülkenin kanun ve yönetmeliklerine uygun şekilde faaliyette bulunmalarını bekliyor. Bu yükümlülükleri ”İnsan Hakları” ve ”Adil İstihdam” prensipleri çerçevesinde aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Yasal olarak belirlenmiş sosyal haklar, çalışma saatleri ve maaş yükümlülüklerine uyulması

  • Sağlıklı, temiz ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması
  • Çevrenin korunmasına yönelik yasal yükümlülüklere uygun çalışılması
  • Bireylerin kişisel bilgilerinin güvenilir şekilde saklanması
  • Çocuk ve mahkum işçilerin çalıştırılmaması
  • Fiziksel veya psikolojik cezalar içeren disiplin kurallarının uygulanmaması
  • Çalışma ortamlarında ayrımcılık, şiddet veya taciz gibi kabul edilemez uygulamaların yer almaması

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)

pg02088P&G, Türkiye’de çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini sanayinin öncülüğünde geliştirmeyi hedefleyen ÇEVKO’nun kurucu üyelerindendir. P&G, 1991’den beri ÇEVKO’nun yürüttüğü ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması, belediyelere model projeler tasarlanması, ambalaj ve evsel atıkların ayrı toplanması, ayırma tesislerinde cinslerine göre ayrılıp geri dönüştürülmesi ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik projelere destek oluyor.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAPDER)

pg02089P&G, Türkiye’de taşınabilir pil sektörünün sürdürülebilir çevreyle uyumlu şekilde gelişmesi ve ekolojik dengenin korunması için atık pillerin toplanma, geri kazanılma ve bertarafına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesine ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan TAPDER’in tüm çalışmalarında aktif rol oynuyor.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)

pg02089P&G, Türkiye’nin ve Türk İş Dünyası’nın global latformda sürdürülebilir başarısı ve kaynakların daha verimli kullanımına yönelik toplumsal, çevresel ve ekonomik ortam ve şartların oluşması için çalışan SKD’nin kurucu üyesidir. P&G olarak sürdürülebilirliğin sadece bir kavram olarak kalmaması için tüm iş dünyasının el ele vererek birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Sabun ve Deterjan Sanayicileri Derneği (SDSD)

pg02090P&G, Türkiye’de Sabun ve Deterjan SanayicileriDerneği (SDSD) ve Deterjan ve Bakım Ürünleri Uluslararası Birliği’nin (A.I.S.E.) “sürdürülebilir gelişme” konusunda somut bir ilerleme kaydetmek adına başlattığı Yeni Nesil Çamaşır Deterjanları Projesi’ne (YNÇDP) destek veren ilk üreticilerden biri olmuştur.
YNÇDP’nin amacı, toz çamaşır deterjanları için sürdürülebilirlik açısından önemli faydalar sağlamaktır. “Konsantre Matik” logolu ürünlerde standart çamaşır makinesi yükü için tavsiye edilen deterjan oranı, miktar cinsinden en az %33 ve hacim cinsinden en az %25 azaltılmaktadır. Yeni nesil çamaşır deterjanlarında yıkama başına, %11’den %44’e varan çevresel iyileşmeler hedeflenmektedir. P&G, “sürdürülebilir tüketim”e katkıda bulunmak için tüm toz deterjan markalarını konsantre hale dönüştürmüştür.

pg02091