Liderlik

İnsan kaynağının ve liderliğin öneminin farkında olan P&G için gelecek nesil liderlerini seçmek ve geliştirmek hayati rol oynuyor. P&G’deki lider yetiştirme programlarımız ve içeriden terfi sistemi ile amacımız kurum kültürünü iyi bilen, tecrübeli, yaratıcı, sonuç odaklı, yön belirleyebilen liderlerimizle tüketicilerimizin hayatlarına dokunabilmektir.

Tankut Turnaoğlu

Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı

Photo