Kalite Misyonu ve Prensibi

Kalite Misyonumuz

P&G Türkiye, Kalite yönetim süreçlerinde tutarlı ve sistematik bir yaklaşım sergiler ve ürün, performans ve yenilikçi anlayış açısından tüketici ve müşteri beklentilerinin aşılarak karşılanmasını sağlarken P&G standartlarına ve ilgili tüm yasal zorunluluklara uyumu temin eder. Ürün ve servislerimiz için hedeflediğimiz kaliteye ulaşmak ancak kalite yönetim sistemlerimizin sürekli iyileştirmesi ile sağlanabilir.

Kalite Prensiplerimiz

Müşteri ve tüketicilerimize hedeflenen P&G kalite standartlarında ürün ve servis sağlanır.

Müşteri ve tüketicilerimize yalnız kaliteli ürünün sunulması kurumumuzda her çalışanın sorumluluğundadır.

Ürün tasarımından, sevkiyat süreçlerine kadar her aşamada kalite yönetim süreçleri müşteri/tüketici beklentilerine göre iyileştirilir.

Kalite standartlarımızı karşılamayan hiçbir ürün ve hizmet bilerek müşteri ve tüketiciye sunulmaz.

Kalite Yönetim Sistemimiz, her ürün ve servis için oluşturulmuş kalite hedeflerini ölçmek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde kurgulanmıştır.

Tüm kalite kazaları araştırılır, tekrar oluşmasını engellemek için sistematik çözümler hayata geçirilir.

Operasyonlarımız ve ürünlerimiz faaliyette bulunduğumuz her ülkenin yasal koşullarına uygundur.

Kalite ürün ve hizmet sağlamanın her aşaması için raporlanır ve izlenir. Kalite problemleri, kök nedenler irdelenerek düzeltilir.

Üst Yönetim olarak, Kalite Yönetim Sistemi'nin amacına uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini gözlemler ve çalışanlarımızı sürekli iyileştirmeye teşvik ederiz.