Küresel İş İlkeleri Kılavuzu

Doğru olanı yaparız

Küresel İş İlkeleri Kılavuzu; Amacımız, Değerlerimiz ve İlkelerimizi gerçekleştirmek için gerekli küresel standartları içerir. Karşı karşıya kalabileceğimiz durumlara dair yol gösterirken sorularımız ve endişelerimize dair kaynaklar sunar.

Doğruluk içerisinde çalışmak

Hem şirketimizin hem de çalışanlarımızın çalışma şekli “doğru olanı yaparız” ilkesine dayandırılmıştır. Tüketicilerin bize güvenmesinin, partnerlerimizin bizimle iş yapmasının ve hissedarların bize yatırım yapmasının nedeni budur.

Yol gösterici bu felsefe Amacımıza, Değerlerimize ve İlkelerimize yansımıştır. İnanıyoruz ki, başarımızın sürekliliği, Amacımıza, Değerlerimize ve İlkelerimize bağlı kalmak için günlük kararlar alırken herkesin üzerine düşeni yapmasına bağlıdır.

Küresel İş İlkeleri Kılavuzu iş hayatımızdaki günlük faaliyetlerimizde, yasal ve etik sorumluluklarımızda beklediğimiz global standartları belirler. Her zaman bu standartlara ve kanunlara uygun hareket etmeliyiz. Bu el kitabı, bulunulan lokasyon, kıdem, bölüm, sektör ya da bölge ne olursa olsun tüm çalışanlar ve Yönetim Kurulu üyeleri için geçerlidir. Ayrıca tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarımızın da Küresel İş İlkeleri Kılavuzu kapsamındaki ilgili bölümlere uygun hareket etmeleri beklenmektedir.

P&G Küresel İş İlkeleri Kılavuzu'nu buradan indirebilirsiniz (PDF)