1. Anasayfa
  2. Biz Kimiz
  3. Yaklaşımımız

Yaklaşımımız

P&G'de liderliğe büyük önem atfederiz. Tüketicilerimizin ve çalışanlarımızın hayatlarını iyileştirmek ve içinde yaşayıp çalıştığımız topluluklara hizmet etmek bizim için bir fırsat ve sorumluluktur.

Amacımız, Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Amaç, Değerler ve İlkelerimiz, kültürümüzün yapı taşlarıdır. Amacımız bizi ortak bir vizyonda birleştirir. Değerlerimiz, aramızdaki davranışlarımızın kurallarını belirler ve İlkelerimiz, iş hayatımızdaki inançlarımızı ifade eder.

Güçlü Yanlarımız

Hızlı tüketim ürünleri sektörüne liderlik etmek için gerekli altı temel güçlü yanımıza odaklanırız.

Lider Gelişimi

Benzersiz “İçeriden Terfi” yaklaşımımız, yöneticilerin katılımını sağlar ve P&G'de liderlerin yetiştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Çeşitlilik ve Dahil Etme

Görüş, deneyim, kültür, ırk ve cinsiyet çeşitlilik P&G için hayati değerlerdir. Dahil Etme ise rekabet gücümüzün ve kazanma biçimimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

İnovasyona Bakışımız

İnovasyonun tüketicide başladığına inanırız. Tüketicilerin günlük hayatlarını anladığımızda, “ihtiyaç duyulan” ile “mümkün olan"ı bir araya getirebiliriz.