CO2 ve Enerji Kullanımını Azaltma

Havada “değişim” var

Ekiplerimiz, dünyanın her yerinde, daha iyi ve daha temiz yarınlar için sera gazı emisyonlarını ve enerji kullanımını azaltma kararlılığını gösteriyor.

P&G olarak, iklim değişikliğine etki eden sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Yenilenebilir enerji kullanımımızı artırma çabalarımız, 2020 itibarıyla mutlak sera gazı emisyonlarımızı %30 oranında azaltma hedefimizi gerçekleştirmede kritik önem taşıyor.