En değerli kaynağımızı koruyoruz

Ürünlerimizin üretimi ve kullanımında suyun hayati önemi bulunuyor. Dolayısıyla suyu korumak adına her türlü fırsatı değerlendirmek P&G için temel bir gerekliliktir.

Üretimde su kullanımının azaltılması

Su kullanımını mümkün olduğunca azaltmak ve suyu geri dönüştürmek üzere üretim süreçlerimizi yeniden düzenledik, yeni tesislerimizi de buna göre tasarladık. Ar-Ge, Mühendislik ve Üretim ekiplerimiz, temizlik/sanitasyon ve filtreleme/yeniden kullanım alanlarında su tasarrufu sağlayan yenilikler geliştirmeye devam ediyorlar.

2020 “Su” Hedeflerimiz

  • Koruma çabalarını su kaynaklarının riskli olduğu bölgelere odaklayarak, üretim tesislerimizdeki su kullanımını birim üretim başına %20 azaltmak.
  • 1 milyar insanın su verimli ürünlere erişimini sağlamak.