Parkta oturan anne ve kızı
""

Çevresel
sürdürülebilirlik.

P&G olarak çevresel sürdürülebilirlik, çalışma şeklimizin bir parçası. İnsanların günlük yaşamlarını daha iyi hale getiriyoruz. Ancak “daha iyiyi” yakalamaya yönelik kararlılığımız hiç değişmese de başarı standardımız değişti. Tüketicilerimiz için daha fazlasını yaparken ve onlar için çalışırken, gezegenimiz için çalışmamak artık bir seçim değil, buna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik imzası taşımayan bir inovasyon, üstünlüğünü kaybedecektir. Birlikte çalışarak hepimiz için daha iyi bir gelecek oluşturabiliriz. Gezegenimiz bizim evimiz. Şimdi harekete geçme zamanı.

Ambition 2030 It's Our Home

P&G'nin Ambition 2030 hareketi markalarımızın şu anki ve gelecek nesillerin yaşamları iyileştirmek için sürdürülebilir olan, karşı konulmaz üstünlük sağlama yeteneğini destekliyor. Temelinde operasyonlarımız, tedarik zincirimiz ve hizmet verdiğimiz toplumlardaki insanların geçim kaynaklarını iyileştirme amacı yatıyor. Oluşumumuzu, gezegenimiz ve işimiz için en büyük farkı yaratabilelim diye bilim temelinde İklim, Atık, Su ve Doğa gibi dört merkezi güce dayandırdık.

Her bir bölüme gitmek için tıklayın.

Nature image
İklim simgesi

İklim

2040’A KADAR NET SIFIR HEDEFİ

P&G, Eylül 2021’de ham maddeden perakendeciliğe kadar operasyonlarında ve tedarik zincirinde net sıfır sera gazı (GHG) emisyonuna ulaşmak için yeni bir hedef ortaya koydu. P&G ayrıca iklim eylemlerini ve önümüzdeki temel zorlukları hızlandırmak için kapsamlı bir yaklaşım belirleyen İklim Geçişi Eylem Planını paylaştı. İklim Geçişi Eylem Planı, P&G’nin 2040’a kadar net sıfır hedefinin ayrıntılarına ek olarak, tedarik zinciri, operasyonlar, ürünlerimizin tüketiciler tarafından kullanımı ve ürün ömrü boyunca ürünlerimizin ve ambalajlarımızın tüm yaşam döngüsü emisyonlarını ele alıyor.

İklim hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyişimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Net Zero 2040İklim Geçişi Eylem Planıİklim Konudundaki İlerleme
Plastik geri dönüşümü
Atık simgesi

Atık

Çevremizdeki plastik atıklar, özellikle de nehirlerimize ve okyanuslarımıza karıştıklarında ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu, tüm plastik yaşam döngüsü boyunca kapsamlı ve iş birlikçi bir yaklaşım gerektiren karmaşık ve küresel bir zorluk. Bu zorluğun üstesinden gelmek ve plastikler için daha fazla döngüsellik sağlamak; endüstri, hükümetler, sivil toplum ve akademisyenler de dahil olmak üzere çok sayıda paydaşın iş birliği içinde hareket etmesini gerektirecek. Plastik; ambalaj malzemelerinin azaltılmasını, ürünlerin korunmasını ve nakliyeden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlayabilse de, plastiği sorumlu bir şekilde kullanmalı ve geri dönüştürmeliyiz.

P&G olarak, 2030 yılına kadar tüm tüketici ambalajlarımızı geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlamak için çalışıyoruz. Yeni geri dönüşüm çözümleri icat ediyor ve ölçeklendiriyor, alternatif malzemeler kullanıyor ve atık yönetimi altyapısını katalize ederek toplama erişimini iyileştirmeye yardımcı olmak için harici ortaklıklar kuruyoruz. Bu sayede plastiği kullanımda ve doğadan uzak tutuyoruz.

Ambalajlama hedeflerimiz doğrultusundaki ilerleyişimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Ellerin yıkandığı görsel
Su simgesi

Su

P&G olarak, şimdiki ve gelecek nesiller için insanların ve doğanın varlığını sürdürebilecek su açısından olumlu bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak istiyoruz. Haziran 2022'de, su sıkıntısı çeken bölgelerde insanlar ve doğa için suyu geri kazanmayı, inovasyon ve ortaklıklar yoluyla su sorunlarına müdahale etmeyi ve yerel su kaynaklarının korunmasına yardımcı olmak için operasyonlarımızda suyu azaltmayı içeren kapsamlı bir strateji açıkladık. Ayrıca, dünya çapında su sıkıntısı çeken 18 bölgedeki P&G üretim tesislerinde tüketilenden1 daha fazla suyu geri kazandırmak ve Los Angeles ve Mexico City gibi su sıkıntısı çeken metropollerde P&G ürünlerini kullanırken tüketilenden2 daha fazla suyu geri kazandırmak için 2030 hedefleri belirledik. Bu hedeflere, su kaynaklarını iyileştiren, yöneten ve koruyan ortaklıklar ve restorasyon projeleri aracılığıyla ulaşacağız.

Su hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyişimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

1 Ürünlerimizin üretimi sırasında buharlaşan veya bu tesislerde üretilen, bitmiş ürüne dahil edilen su.
2 Ürünlerimizin kullanımı sırasında evdeki sızıntılardan ve buharlaşmadan kaynaklanan su.

Yeni Hedeflerimize Daha Yakından BakışSu-Pozitif Gelecek StratejisiSu Konusundaki İlerleme
Orman görseli
Doğa simgesi

Doğa

P&G olarak; insanlar, biyoçeşitlilik ve işimiz için gerekli olan doğal ekosistemlerin uzun vadeli sağlığı konusunda kararlıyız. Çabalarımız; odun hamuru, palm yağı ve kağıt ambalaj gibi temel ürünlerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesini sağlamakla başlıyor.

Ayrıca, ekosistemleri daha fazla yerde, en önemli yerlerde korumak, iyileştirmek ve restore etmek için doğrudan tedarik zincirimizin ötesine geçiyoruz. Bu on yıl içinde 1,5 milyon dönümden fazla araziyi olumlu yönde etkilemek, üretim faaliyetlerimizden kalan karbon emisyonlarını dengelemek ve insanlar ve biyolojik çeşitlilik için olumlu sonuçlar sağlamak için doğayı önceliklendiren çözümlerle ortaklık kuruyor ve bunlara yatırım yapıyoruz.

Su sürecindeki ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Ev simgesi

Evde Enerji Tasarrufu

P&G markaları Tide ve Ariel, 2015 yılından bu yana tüketicilerin düşük enerjili çamaşır yıkama döngüsü kullanımını arttırmalarına yardımcı olarak yaklaşık 15 milyon metrik ton karbondioksidi önledi. Karbon ayak izimizin en büyük bölümünü, yani ürün kullanımı sırasında suyu ısıtmak için gereken enerjiyi azaltmaya yardımcı olmak için inovasyondan ve sürekli tüketici eğitiminden yararlandık.

Ariel turn to 30

Çalışmalarımız burada bitmiyor.

Su, atık, iklim, ormancılık, eşitlik ve kapsayıcılık, yönetim ve daha fazla alanda P&G’nin hedefleri, çalışmaları ve ilerleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için ESG Investor Portal’ımızı (ESG Yatırımcı Portalı) ziyaret edin. Ormancılık, plastik ambalaj, su ve iklim alanlarında evimiz olan gezegenimizi iyileştirmeye yardımcı olduğumuz farklı programlarımız ve faaliyetlerimiz hakkında spesifik bilgiler için internet sitemizin Etki Haritası bölümünü ziyaret edin.

1880'ler Bartlett Mağazası

P&G'nin Sürdürülebilirlik Geçmişi.

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızın geçmişini tamamen görmek için zaman çizelgemize göz atın.

Daha fazla bilgi edinin