Cinsiyet eşitliği

Woman soccer player
Gender equality Icon

#WeSeeEqual (Herkesi Eşit Görüyoruz)

P&G’nin içinde ve dışında, hepimiz için daha iyi bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz. Tüm bireylerin eşit sese ve eşit temsile sahip olduğu, cinsiyet önyargılarından arınmış bir dünya. Herkesin eşit görüldüğü bir dünya. Bunu yaptığımızda ekonomiler büyür, topluluklar daha sağlıklı olur, işletmeler gelişebilir ve dünya herkes için daha iyi bir yer haline gelir.

P&G’de en büyük etkiyi yaratabileceğimiz üç alana odaklandık. İlk olarak, cinsiyet önyargılarını yıkmak için reklamcılık ve medyadaki sesimizi kullanıyoruz. Ayrıca kurumsal programlar ve marka programları ile politika desteği yoluyla kız çocukları için eğitimin ve kadınlar için ekonomik fırsatların önündeki engelleri kaldırıyoruz. P&G’de tüm cinsiyetlerin eşit olduğu kapsayıcı bir ortam yaratırken herkesin tam potansiyellerine ulaşabilmesi için tüm iş yerlerinde cinsiyet eşitliğini ve kesişimsel eşitliği destekliyoruz. Bu alanların her birinde, taahhütlerimizin ortak olduğu, aktif kuruluşlarla ortaklıklar kuruyor, daha büyük bir etki yaratmak için kaynaklarımızı, yeteneklerimizi ve becerilerimizi bir araya getiriyoruz.

Fark yaratabileceğimiz üç alana odaklanıyoruz. Her bölüm hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

A couple on a couch watching women's soccer game on TV

Reklamcılık ve Medya

Amerika Ulusal Reklamcılar Derneği’nin #SeeHer (Kadınları Gör) çalışması, kadınların %40’ının stereotipleme, objeleştirme veya karakter indirgeme yoluyla yanlış bir şekilde resmedildiklerini hissettiğini gösterdi. Dünyanın en büyük reklam verenlerinden biri olarak, kalıplaşmış yargıları yıkmaya ve değişimi teşvik etmeye yardımcı olmak için güçlü sesimizi sonuna kadar kullanıyoruz.

Female interested in rocket and robot technology

Eğitim ve ekonomik firsatlar

Her kız çocuğu eğitim alma hakkına sahiptir. Her kadın kendi potansiyelinin zirvesine ulaşmayı hak eder. Ekonomik eşitlik dünyamızı daha güçlü kılacaktır. Şirket ve marka etkisi programlarımız aracılığıyla, bu cinsiyet eşitliğini mümkün kılmaya yardımcı oluyoruz.

Daha Fazla Kadını ve Kız Çocuğunu STEM’e Dahil Etme

Female work equality

P&G, markalarımızı güçlendiren ve işletmemizi büyüten teknoloji temelli inovasyonu teşvik etmek için mühendisler, bilim insanları, bilişim uzmanları ve inovatörler gibi beceri seviyesi yüksek STEM iş gücüne ihtiyacımızı göz önüne alarak, STEM konusuyla özellikle ilgilenmektedir.

Arka planlarına bakılmaksızın tüm kız çocuklarının doğru STEM deneyimlerini elde edebilmesine yardımcı olmak için harekete geçiyoruz.

Devamını okuyun

The woman and the man present the presentation


P&G içerisindeki kapsayıcı ortam

Herkesin eşit muamele gördüğü ve sahip olduğu potansiyelin tam anlamıyla katkıda bulunabileceği bir kültür yaratmayı taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, şirketimizin her alanında 50/50 temsilin sağlanması en önemli önceliğimizdir.

İş Yeri Mitlerini Yıkıyoruz

Busting Workplace Myths

2018’deki Dünya Ekonomik Forumundan beri, P&G’nin “"myths vs reality" exhibit has exposed the myths that hold women back from achieving equal representation and advancement in the workplace.

Ortaklarımız

Herkesi eşit gören bir dünya oluşturmak için her gün çalışıyoruz fakat bunu tek başımıza başaramayız. Etkimizi güçlendirmek ve artırmak için, toplumsal cinsiyet eşitliğine olan taahhüdümüzü paylaşan kuruluşlarla ortak olarak çalışıyoruz.

 • Lean In
 • Catalyst CEO Champions For Change
 • UN Women
 • Women in the World
 • WASH United
 • Save the Children
 • #SeeHer
 • Global Citizen
 • Seneca Women
 • CARE
 • Sesame Workshop
 • World Vision
 • Network of Executive Women
 • Women’s Business Enterprise National Council
 • WEConnect International
 • LEAD Network
 • Geena Davis Institute on Gender in Media
 • Hello Sunshine Official
 • Together Live
 • Together Live
 • Women deliver
 • Vital voices
 • Women's forum
 • Makers - women's movement

Bekleyin, daha bitmedi

Her zaman başka şeyler üzerinde çalışıyoruz. Cinsiyet eşitliği çabalarımız hakkında bilgi edinmek (dünyanın dört bir yanındaki öğrencileri STEM'in peşinden gitmeye teşvik etmek gibi) veya ortaklarımızın tam listesini görmek için 2021 SOSYAL SORUMLULUK RAPORUMUZU indirin.