P&G Hayvan Refahı Bilimi
""

P&G Hayvan
Refahi Bi̇li̇mi̇.

Procter & Gamble (P&G) olarak, geride bıraktığımız 180 yıldır işimizin merkezine ürünlerimizi kullanan insanların güvenliğini koyuyoruz.

Zulme karşı yolculuğumuzu 40 yılı aşkın bir süre önce Yeni Yaklaşım Metodolojileri (NAM) geliştirilmesinin öncüsü olarak başlatarak hayvan refahı ve deneylerde hayvan kullanımı konularında da aynı şekilde kararlıyız.

P&G sanal standı

2021 Dünya Yaşam Bilimlerinde Alternatifler ve Hayvan Kullanımı Kongresi’nde (WC11) P&G sanal standı

Nihai hedefimiz, dünya çapında hayvanların kullanılmadığı alternatiflere yetkinlik kazandırmaktır. Mesajımızı tüm dünya ile paylaşmak için araştırmamızı 1000’i aşkın hakemli araştırma makalesinde yayınladık ve sayısız uluslararası konferansta çalışmamızın sunumunu gerçekleştirdik. Hayvan deneylerini sonlandırmaya yardımcı olmak için hayvan kullanılmayan yöntemlerinin düzenleyiciler tarafından kabulü konusunda güçlü desteğimizi sürdürüyoruz.

Hayvan Deneylerini Sona Erdirmeye Dair P&G’nin Belirli Katkıları:

P&G bilim insanları, cilt alerjisi deneyleri için hayvan kullanılmayan ve yakın zamanda önemli yetkililer tarafından onaylanan ilk alternatif yöntemlerden birini buldu. Bu yöntem, hayvan deneyi ihtiyacını ortadan kaldırma yolunda bir dönüm noktasıdır.

Cilt Hassasiyetini Anlamak
Cilt hassasiyeti oluşumunun iki aşamasını öğrenerek P&G, hayvanları kullanmadan güvenli ve etkin bir şekilde ürün deneyleri yapmanın yeni yöntemlerini geliştiriyor.

Hayvanların Kullanılmadığı Güvenlik Değerlendirmelerinin Geliştirilmesinde P&G’nin Öncü Rolü

P&G uzmanlarının öncülük ettiği bir başka bilimsel alan da Çapraz Okumadır. Bu yöntem, bilinen bileşenlerin kimyasal ve biyolojik özellikleri doğrultusunda dünyadaki yeni bileşen yeniliklerinin güvenlik profilinin tahminine yöneliktir.

Aşağıdaki rapor PDF’si, aşağıdakiler dahil olmak üzere P&G’nin bunu nasıl gerçekleştirdiğine dair daha fazla bilgi sağlar:

  • P&G’nin güvenli deney geçmişi
  • Cilt hassasiyeti deneylerindeki iyileştirmelerimiz
  • Hayvanların kullanılmadığı deneylerimizin değerlendirmeleri
  • Yeni yaklaşımların geliştirilmesi
  • Çapraz okuma değerlendirmesi adımlarımız

Göz Deneylerinin Sona Erdirilmesinde Öncülük
P&G, hücre kültürü deneyleri ve yeniden yapılandırılmış insan dokusu kullanarak hayvanları kullanmadan yapılan göz deneylerine öncülük etmiştir. Bu alandaki çalışmalarımızın temel taşlarından biri, bu hayvan kullanılmayan deneyleri optimize etmek, uygulamalarını her türlü bileşene uygun şekilde genişletmek ve düzenleyici kabulünü sağlamak amacıyla önemli uluslararası programlara ve endüstri faaliyetlerine liderlik etmek olmuştur. Bu çalışmalar, P&G ve tüm endüstrinin zulümsüz ve güvenli ürünler geliştirmesini sağlayarak insani değerlere katkıda bulunur.

Amy Clippinger, PETA Uluslararası Bilim Konsorsiyumu Başkanı

P&G, PETA Uluslararası Bilim Konsorsiyumunun tüketici ürünlerinin göz ve cilt tahrişi/korozyon deneylerinde tavşan kullanımına son vermek için birlikte düzenlediği bir projeye katkı sağlayan kilit kuruluşlardan biriydi.

Amy Clippinger,
PETA Uluslararası Bilim Konsorsiyumu Başkanı